Get Adobe Flash player

Навігація

Пошук

Форма входу

Qr-код

Науково-методична діяльність

Для здійснення науково-методичного забезпечення викладання предметів у гімназії працюють 5 предметних кафедр:  початкової школи,  гуманітарна кафедра,  іноземних мов,  природничо-математичних дисциплін,  естетичного виховання.
Для забезпечення систематичного  і кваліфікованого керівництва науковою та методичною роботою в гімназії створена науково-методична рада, до складу якої входять директор гімназії, його заступники, завідуючі кафедрами, завідуюча інформаційним центром, практичні психологи. 
Діяльність педагогічного колективу гімназії у 2020-2021 н.р. направлена на реалізацію освітньої проблеми гімназії «Переорієнтація роботи гімназії на матеріально-технічне та методичне забезпечення переходу від примусового, пасивного навчання здобувачів освіти та контролю роботи педпрацівників до усвідомленого навчання та самонавчання гімназистів, формування власної освітньої траєкторії вчителів для навчання впродовж всього життя»  та методичної теми, над якою працював педагогічний колектив гімназії у 2020-2021 н.р: ««Використання сучасних інформаційних та Інтернет технологій,   творче переосмислення навчальної діяльності для набуття необхідних компетенцій при дистанційній формі роботи, самонавчання,  повноцінної реалізації змішаного навчання».
На цей  навчальний рік заплановано 7 засідань, на яких пройде обговорення  напрямків методичної роботи, корегування діяльності відповідно до умов реалізації основних напрямків роботи гімназії, здійснення  методичної допомоги до підготовки педрад, семінарів тощо.
На реалізацію методичних завдань, поставлених перед педагогічним колективом буде направлена педагогічна рада: «Використання сучасних інформаційних та Інтернет технологій,   творче переосмислення навчальної діяльності для набуття необхідних компетенцій при дистанційній формі роботи, самонавчання,  повноцінної реалізації змішаного навчання»